پایگاه مقاومت بسیج نسبه
 
شنبه 27 بهمن 1397 -

رای به سایت :
4
محبوب

مراسم سیاه پوشان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع)
مراسم سیاه پوشان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع)
    تاریخ› پنجشنبه 30 شهريور 1396 - 04:58

مراسم سیاه پوشان حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) و همراه با شهدا

مراسم سیاهی زدن محرم در مسجد علی بن ابیطالب
مراسم سیاهی زدن محرم در مسجد علی بن ابیطالب
    تاریخ› پنجشنبه 30 شهريور 1396 - 04:41

مراسم سیاهی زدن محرم در مسجد علی بن ابیطالب و پایگاه نسبه توسط بسیجیان

RSS