پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن
 
چهارشنبه 01 خرداد 1398 -

رای به سایت :
557
محبوب

دانشمندان ایتالیایی دست مصنوعی بیونیکی را ابداع کرده اند   
تازه های علمی
دانشمندان ایتالیایی دست مصنوعی بیونیکی را ابداع کرده اند  
    تاریخ› چهارشنبه 04 مهر 1397 - 01:15

دانشمندان ایتالیایی دست مصنوعی بیونیکی را ابداع کرده اند که از حس لامسه برخوردار است و در فضای خارج از آزمایشگاه نیز می توان از استفاده کرد

RSS