پایگاه مقاومت بسیج کوثر 2 القرآن
 
دوشنبه 23 مهر 1397 -

رای به سایت :
551
محبوب

دانشمندان ایتالیایی دست مصنوعی بیونیکی را ابداع کرده اند   
تازه های علمی
دانشمندان ایتالیایی دست مصنوعی بیونیکی را ابداع کرده اند  
    تاریخ› سه شنبه 03 مهر 1397 - 21:45

دانشمندان ایتالیایی دست مصنوعی بیونیکی را ابداع کرده اند که از حس لامسه برخوردار است و در فضای خارج از آزمایشگاه نیز می توان از استفاده کرد

RSS