پایگاه مقاومت بسیج نرجس
 
شنبه 27 بهمن 1397 -

رای به سایت :
40
محبوب

شهید مسعود سلطانی

تاریخ شهادت:  1361-09-09
محل شهادت:  بستان