پایگاه مقاومت بسیج شایسته
 
شنبه 26 آبان 1397 -

رای به سایت :
2
محبوب

داود علی ابوالقاضی

تاریخ شهادت:  
محل شهادت: