پایگاه مقاومت بسیج شایسته
 
شنبه 27 بهمن 1397 -

رای به سایت :
2
محبوب

داود علی ابوالقاضی

تاریخ شهادت:  
محل شهادت: