پایگاه مقاومت بسیج مسروره
 
پنجشنبه 02 خرداد 1398 -

رای به سایت :
4
محبوب

برای خودکفایی بانوان کارهای دستی 16بهمن درپایگاه مسروره اموزش داده شد
برای خودکفایی بانوان کارهای دستی 16بهمن درپایگاه مسروره
برای خودکفایی بانوان کارهای دستی 16بهمن درپایگاه مسروره اموزش داده شد
    تاریخ› دوشنبه 16 بهمن 1396 - 16:04

بمناسبت سال اقتصادمقاومتی خودکفایی بانوان کارهای دستی 16بهمن درپایگاه مسروره اموزش داده شد

ویدئوی اموزش دوخت چادر  برای ترویج فرهنگ حجاب ، اموزش داده می شود
ویدئوی اموزشی
ویدئوی اموزش دوخت چادر برای ترویج فرهنگ حجاب ، اموزش داده می شود
    تاریخ› چهارشنبه 04 مرداد 1396 - 16:19

اموزش دوخت چادر برای ترویج فرهنگ حجاب ، توسط خانم عمرا نی و مربی دیگر هنری در این ویدئوی اموزشی ، اموزش داده می شود

کارهای هنری در کانال هنری خدمت دوستان معرفی می گردد
کارهای هنری در کانال هنری
کارهای هنری در کانال هنری خدمت دوستان معرفی می گردد
    تاریخ› سه شنبه 27 تير 1396 - 05:33

کارهای هنری در کانال هنری خدمت دوستان معرفی می گردد

RSS