پایگاه مقاومت بسیج مطهره
 
چهارشنبه 25 مهر 1397 -

رای به سایت :
27
محبوب

درشامگاه خواندن دعا توسل پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/11
درشامگاه خواندن دعا توسل پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/11
درشامگاه خواندن دعا توسل پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/11
    تاریخ› یکشنبه 15 مهر 1397 - 15:05

درشامگاه خواندن دعا توسل پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/11

نظارت حوزه 332 ازپایگاه مطهره همراه با صبحانهپایگاه مطهره حوزه 332 مورخ  97/7/8
نظارت حوزه 332 ازپایگاه مطهره همراه با صبحانهپایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/8
نظارت حوزه 332 ازپایگاه مطهره همراه با صبحانهپایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/8
    تاریخ› یکشنبه 15 مهر 1397 - 14:55

نظارت حوزه 332 ازپایگاه مطهره همراه با صبحانهپایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/8

سخنرانی رابی درمراسم یادواره شهدا درهفته دفاع مقدس درکنار شهدا ی گمنام مکان بوستان والفجرپایگاه مطهره حوزه332 مورخ 97/7/6
سخنرانی رابی درمراسم یادواره شهدا
سخنرانی رابی درمراسم یادواره شهدا درهفته دفاع مقدس درکنار شهدا ی گمنام مکان بوستان والفجرپایگاه مطهره حوزه332 مورخ 97/7/6
    تاریخ› یکشنبه 15 مهر 1397 - 14:37

سخنرانی رابی درمراسم یادواره شهدا درهفته دفاع مقدس درکنار شهدا ی گمنام مکان بوستان والفجرپایگاه مطهره حوزه332 مورخ 97/7/6

مداحی درمراسم یادواره شهدا درهفته دفاع مقدس درکنار شهدا ی گمنام مکان بوستان والفجرپایگاه مطهره حوزه332 مورخ 97/7/6
مداحی درمراسم یادواره شهدا
مداحی درمراسم یادواره شهدا درهفته دفاع مقدس درکنار شهدا ی گمنام مکان بوستان والفجرپایگاه مطهره حوزه332 مورخ 97/7/6
    تاریخ› یکشنبه 15 مهر 1397 - 14:29

مداحی درمراسم یادواره شهدا درهفته دفاع مقدس درکنار شهدا ی گمنام مکان بوستان والفجرپایگاه مطهره حوزه332 مورخ97/7/6

یادواره شهدا درهفته دفاع مقدس درکنار شهدای گمنام
یادواره شهدا درهفته دفاع مقدس درکنار شهدای گمنام
یادواره شهدا درهفته دفاع مقدس درکنار شهدای گمنام
    تاریخ› یکشنبه 15 مهر 1397 - 12:51

یادواره شهدا درهفته دفاع مقدس درکنار شهدای گمنام مکان مسعودیه بوستان والفجر مورخ 97/7/6 پایگاه مطهره حوزه 332

جلسه شورای برای برنامه ریزی برای هفته دفاع مقدس مورخ 97/7/2 مکان پایگاه مطهره حوزه 332
جلسه شورای برای برنامه ریزی برای هفته دفاع مقدس مورخ 97/7/2 مکان پایگاه مطهره حوزه 332
جلسه شورای برای برنامه ریزی برای هفته دفاع مقدس مورخ 97/7/2 مکان پایگاه مطهره حوزه 332
    تاریخ› چهارشنبه 11 مهر 1397 - 01:33

جلسه شورای برای برنامه ریزی برای هفته دفاع مقدس مورخ 97/7/2 مکان پایگاه مطهره حوزه 332

منتظران موعود مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/4
منتظران موعود مکان پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/4
منتظران موعود مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/4
    تاریخ› چهارشنبه 11 مهر 1397 - 01:24

منتظران موعود مکان پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/4

در شامگاه چهارشنبه موضوع سبک زندگی اسلامی مکان پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/4
در شامگاه چهارشنبه موضوع سبک زندگی اسلامی مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/4
در شامگاه چهارشنبه موضوع سبک زندگی اسلامی مکان پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/4
    تاریخ› چهارشنبه 11 مهر 1397 - 01:05

در شامگاه چهارشنبه موضوع سبک زندگی اسلامی مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/4

روز عاشورا در سال 97 پایگاه مطهره حوزه 332
روز عاشورا در سال 97 پایگاه مطهره حوزه 332
روز عاشورا در سال 97 پایگاه مطهره حوزه 332
    تاریخ› جمعه 30 شهريور 1397 - 01:44

روز عاشورا در سال 97 پایگاه مطهره حوزه 332

ایستگاه جذب پایگاه مطهره  حوزه 332 مورخ 97/6/25
ایستگاه جذب پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/25
ایستگاه جذب پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/25
    تاریخ› سه شنبه 27 شهريور 1397 - 19:15

ایستگاه جذب پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/25

خواندن زیارت عاشورا پایگاه مطهره حوزه332 مورخ  97/6/21
خواندن زیارت عاشورا پایگاه مطهره حوزه332 مورخ 97/6/21
خواندن زیارت عاشورا پایگاه مطهره حوزه332 مورخ 97/6/21
    تاریخ› یکشنبه 25 شهريور 1397 - 16:04

خواندن زیارت عاشورا پایگاه مطهره حوزه332 مورخ 97/6/21

خواندن دعا مباهله پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14
خواندن دعا مباهله پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14
خواندن دعا مباهله پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14
    تاریخ› یکشنبه 25 شهريور 1397 - 15:59

خواندن دعا مباهله پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14

سبک وزندگی اسلامی  پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14
سبک وزندگی اسلامی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14
سبک وزندگی اسلامی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14
    تاریخ› یکشنبه 25 شهريور 1397 - 15:56

سبک وزندگی اسلامی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/14

سبک وزندگی اسلامی  پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/21
سبک وزندگی اسلامی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/21
سبک وزندگی اسلامی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/21
    تاریخ› یکشنبه 25 شهريور 1397 - 15:52

سبک وزندگی اسلامی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/6/21

سخنرانی سبک زندگی اسلامی مورخ 97/6/7پایگاه مطهره حوزه 332
سخنرانی سبک زندگی اسلامی مورخ 97/6/7پایگاه مطهره حوزه 332
سخنرانی سبک زندگی اسلامی مورخ 97/6/7پایگاه مطهره حوزه 332
    تاریخ› یکشنبه 25 شهريور 1397 - 15:43

سخنرانی سبک زندگی اسلامی مورخ 97/6/7پایگاه مطهره حوزه 332

جشن ویژه عیدغدیرخم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/7
جشن ویژه عیدغدیرخم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/7
جشن ویژه عیدغدیرخم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/7
    تاریخ› یکشنبه 25 شهريور 1397 - 15:36

جشن ویژه عیدغدیرخم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/7

مسابقه ورزشی مورخ97/6/5پایگاه مطهره حوزه 332
مسابقه ورزشی مورخ97/6/5پایگاه مطهره حوزه 332
مسابقه ورزشی مورخ97/6/5پایگاه مطهره حوزه 332
    تاریخ› یکشنبه 25 شهريور 1397 - 15:31

مسابقه ورزشی مورخ97/6/5پایگاه مطهره حوزه 332

جلسه شورا ی پایگاه  برای برنامه ریزی جشن غدیر مورخ 97/6/5 پایگاه مطهره حوزه 332
جلسه شورا ی پایگاه برای برنامه ریزی جشن غدیر مورخ 97/6/5 پایگاه مطهره حوزه 332
جلسه شورا ی پایگاه برای برنامه ریزی جشن غدیر مورخ 97/6/5 پایگاه مطهره حوزه 332
    تاریخ› یکشنبه 25 شهريور 1397 - 14:51

جلسه شورا ی پایگاه برای برنامه ریزی جشن غدیر مورخ 97/6/5 پایگاه مطهره حوزه 332

حضور در فرهنگسرای خاروان بازی سازی واقعه  غدیربه همت ناحیه مالک اشتر پایگاه مطهره  حوزه 332
بازسازی واقعه غدیر
حضور در فرهنگسرای خاروان بازی سازی واقعه غدیربه همت ناحیه مالک اشتر پایگاه مطهره حوزه 332
    تاریخ› یکشنبه 25 شهريور 1397 - 14:30

حضور در فرهنگسرای خاروان بازی سازی واقعه غدیربه همت ناحیه مالک اشتر پایگاه مطهره حوزه332 97/6/9

سه شنبه های مهدوی  پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/6
سه شنبه های مهدوی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/6
سه شنبه های مهدوی پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/6
    تاریخ› یکشنبه 25 شهريور 1397 - 14:10

سه شنبه های مهدوی پذیرای در گلزار شهدای گمنام محله والفجر پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ97/6/6

RSS
1 2 3 4... 13