پایگاه مقاومت بسیج مطهره
 
چهارشنبه 01 اسفند 1397 -

رای به سایت :
33
محبوب
فرارسیدن ماه ربیع الاول برای تمام مسلمانان جهان مبارک باد. پایگاه مطهره حوزه 332
فرارسیدن ماه ربیع الاول برای تمام مسلمانان جهان مبارک باد. پایگاه مطهره حوزه 332

فرارسیدن ماه ربیع الاول برای تمام مسلمانان جهان مبارک باد. پایگاه مطهره حوزه 332

1397/08/18 00:36
شهادت امام رضا علیه السلام مسلمانان جهان تسلیت باد.
شهادت امام رضا علیه السلام مسلمانان جهان تسلیت باد.

شهادت امام رضا علیه السلام مسلمانان جهان تسلیت باد. پایگاه مطهره حوزه 332

1397/08/16 23:16
رحلت حضرت محمد ص و شهادت امام حسن مجتبی ع تسلیت باد. پایگاه مطهره حوزه 332
رحلت حضرت محمد ص و شهادت امام حسن مجتبی ع تسلیت باد. پایگاه مطهره حوزه 332

رحلت حضرت محمد ص و شهادت امام حسن مجتبی ع تسلیت باد. پایگاه مطهره حوزه 332

1397/08/16 23:11
در شامگاه چهارشنبه خواندن زیارت عاشورا در پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/9
در شامگاه چهارشنبه خواندن زیارت عاشورا در پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/9

در شامگاه چهارشنبه خواندن زیارت عاشورا در پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/9

1397/08/14 08:20
کلاس های روخوانی قرآن کریم برای  بزرگسالان ،پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/8
کلاس های روخوانی قرآن کریم برای بزرگسالان ،پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/8

کلاس های روخوانی قرآن کریم برای بزرگسالان ، پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/8

1397/08/14 08:15
کلاس های روخوانی قرآن کریم برای نونهال و کودک پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/9
کلاس های روخوانی قرآن کریم برای نونهال و کودک پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/9

کلاس های روخوانی قرآن کریم برای نونهال و کودک پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/9

1397/08/14 08:09
روز 13آبان روز دانش آموز مبارک باد. پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/13
روز 13آبان روز دانش آموز مبارک باد. پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/13

روز 13 آبان روز دانش آموز مبارک باد. پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/13

1397/08/13 21:29
راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در سال97  پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/8
راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در سال97 پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/8

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در سال97 پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/8

1397/08/13 11:54
کلاس های روخوانی قرآن کریم برای نونهال و کودک پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/2
کلاس های روخوانی قرآن کریم برای نونهال و کودک پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/2

کلاس های روخوانی قرآن کریم برای نونهال و کودک پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/2

1397/08/07 10:20
در شامگاه چهارشنبه موضوع سبک زندگی اسلامی مکان پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/2
در شامگاه چهارشنبه موضوع سبک زندگی اسلامی مکان پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/2

در شامگاه چهارشنبه موضوع سبک زندگی اسلامی مکان پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/8/2

1397/08/07 10:14
در شامگاه چهارشنبه موضوع سبک زندگی اسلامی مکان پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/25
در شامگاه چهارشنبه موضوع سبک زندگی اسلامی مکان پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/25

در شامگاه چهارشنبه موضوع سبک زندگی اسلامی مکان پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/25

1397/08/07 10:06
در شامگاه چهارشنبه هیئت منتظران موعود مکان  مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/25
در شامگاه چهارشنبه هیئت منتظران موعود مکان مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/25

در شامگاه چهارشنبه هیئت منتظران موعود مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/25

1397/08/07 10:02
تقدیر از خانم ابراهیمی در روز آتش نشانی مورخ 97/7/21 پایگاه مطهره حوزه 332
تقدیر از خانم ابراهیمی در روز آتش نشانی مورخ 97/7/21 پایگاه مطهره حوزه 332

تقدیر از خانم ابراهیمی در روز آتش نشانی مورخ 97/7/21 پایگاه مطهره حوزه 332

1397/08/07 09:57
کلاس های آتش نشانی و نحوه اعلان حادثه حوزه 332 در مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/21
کلاس های آتش نشانی و نحوه اعلان حادثه حوزه 332 در مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/21

کلاس های آتش نشانی و نحوه اعلان حادثه حوزه 332 در مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/21

1397/08/07 09:50
کلاس های حفظ قرآن کریم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/21
کلاس های حفظ قرآن کریم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/21

کلاس های حفظ قرآن کریم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/21

1397/08/06 11:05
کلاس های حفظ قرآن کریم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/21
کلاس های حفظ قرآن کریم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/21

کلاس های حفظ قرآن کریم پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/21

1397/08/06 11:05
کلاس های تأمینی و حفاظت حوزه 332 در مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/22
کلاس های تأمینی و حفاظت حوزه 332 در مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/22

کلاس های تأمینی و حفاظت حوزه 332 در مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/22

1397/08/03 10:02
کلاس های عقیدتی حوزه 332 در مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/18
کلاس های عقیدتی حوزه 332 در مکان پایگاه مطهره مورخ 97/7/18

کلاس های عقیدتی حوزه 332 در پایگاه مطهره مورخ 97/7/18

1397/08/03 09:44
در شامگاه چهارشنبه هیئت منتظران موعود مکان  مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/18
در شامگاه چهارشنبه هیئت منتظران موعود مکان مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/18

در شامگاه چهارشنبه هیئت منتظران موعود مکان پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/18

1397/08/03 09:37
حلقه های صالحین روخوانی قرآن کریم در پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/8
حلقه های صالحین روخوانی قرآن کریم در پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/8

حلقه های صالحین روخوانی قرآن کریم در پایگاه مطهره حوزه 332 مورخ 97/7/8

1397/08/03 09:31

1 2 3 4... 15