تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 01:00
کد خبر : 659554
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

دیدار با خانواده شهید افشار

دیدار با خانواده شهید افشار

جمعی از اعضای بسیج پایگاه شهیده هاشمی با خانواده شهید افشار دیدار کردند.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ