پایگاه مقاومت بسیج شهید حنظله
 
چهارشنبه 25 مهر 1397 -

رای به سایت :
5
محبوب
آموزش امداد و نجات با حضور آتش نشان منطقه اتابک در شامگاه پایگاه مقاومت بسیج 23 شهید حنظله مسجد حسینی ع
آموزش امداد و نجات با حضور آتش نشان منطقه اتابک در شامگاه پایگاه مقاومت بسیج 23 شهید حنظله مسجد حسینی ع

آموزش امداد و نجات با حضور آتش نشان منطقه اتابک در شامگاه پایگاه مقاومت بسیج 23 شهید حنظله مسجد حسینی ع

1397/03/23 15:44
جشن انتظار مصادف با نیمه شعبان به همت بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج 23 شهید حنظله مسجد حسینی ع
جشن انتظار مصادف با نیمه شعبان به همت بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج 23 شهید حنظله مسجد حسینی ع

جشن انتظار مصادف با نیمه شعبان به همت بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج 23 شهید حنظله مسجد حسینی ع

1397/03/23 14:51
مراسم افطاری ویژه بسیجیان نوجوان ( قرارگاه عاشقان شهادت)
مراسم افطاری ویژه بسیجیان نوجوان ( قرارگاه عاشقان شهادت)

مراسم افطاری ویژه بسیجیان نوجوان ( قرارگاه عاشقان شهادت) - در قرارگاه فرهنگی در بوستان زیبا واقع در حوزه استحفاظی پایگاه مقاومت بسیج 23 شهید حنظله

1397/03/23 14:44
اکران و اهداء فیلم سینمایی و تربیتی ابو زینب در سالن آمفی تئاتر پایگاه مقاومت بسیج 23 شهید حنظله مسجد حسینی ع
اکران و اهداء فیلم سینمایی و تربیتی ابو زینب در سالن آمفی تئاتر پایگاه مقاومت بسیج 23 شهید حنظله مسجد حسینی ع

اکران و اهداء فیلم سینمایی و تربیتی ابو زینب به حلقه های صالحین نوجوان در سالن آمفی تئاتر پایگاه مقاومت بسیج 23 شهید حنظله مسجد حسینی ع

1396/09/26 15:24