تاریخ : سه شنبه 16 مرداد 22:18
کد خبر : 707363
سرویس خبری : پوستر
 

 اردوی زیارتی مشهدمقدس برگزار می گردد+ پوستر

اردو مشهد مقدس؛

اردوی زیارتی مشهدمقدس برگزار می گردد+ پوستر

به همت کمیته اردویی پایگاه سردارحاج حسین اسکندرلو اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس برگزارمی شود.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید اسکندرلو  حوزه 329 قمربنی هاشم (ع)  ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر ،به همت کمیته اردویی پایگاه سردارحاج حسین اسکندرلو اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس برگزارمی شود.

در راستای ایجاد اتحاد و انسجام و همدلی و همزبانی در پیشبرد اهداف پایگاه و ایجادانگیزه وبالابردن سطح روحی وروانی بسیجیان اردوی مشهد مقدس برگزار می گردد.

این اردو ویژه اعضا شورا وحلقه های صالحین پایگاه سردارحاج حسین اسکندرلو میباشدکه هرساله به طورمستمر باحضورشکوهمند بسیجیان برگزارمی شود.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ