تاریخ : جمعه 18 آبان 14:50
کد خبر : 722470
سرویس خبری : عکس خبری
 

غبار روبی و آماده سازی مزار دو شهید گمنام

غبار روبی و آماده سازی مزار دو شهید گمنام

غبار روبی و آماده سازی جهت استقبال از دسته های عزاداری توسط پیشکسوتانسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ