تاریخ : پنجشنبه 27 ارديبهشت 11:28
کد خبر : 688153
سرویس خبری : عکس خبری
 

برگزاری حلقه صالحین

حلقه صالحین

برگزاری حلقه صالحین

تشکیل حلقه‌های صالحین و بازدید جانشین محترم صالحین ناحیه مالک اشتر از این حلقه‌ها و گفت و گو با مسئولین پایگاه

تشکیل حلقه‌های صالحین و بازدید جانشین محترم صالحین ناحیه مالک اشتر از این حلقه‌ها و گفت و گو با مسئولین پایگاه
سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ