پایگاه مقاومت بسیج شهید محمدرضا خلیلی
 
پنجشنبه 26 مهر 1397 -

رای به سایت :
1309
محبوب
صفحه نخست ›› عکس خبری ›› حوزه 329 قمربنی هاشم (ع) ›› پایگاه مقاومت بسیج شهید محمدرضا خلیلی
35
محبوب  
رای به خبر :
مصاحبه با مدیر نیروی انسانی پایگاه شهید محمد رضا خلیلی
مصاحبه با مدیر نیروی انسانی پایگاه شهید محمد رضا خلیلی

مصاحبه با مدیر نیروی انسانی در جهت نحوی جذب نیرو و فراخوان برای مراسمات
calendar
تاریخ : 1397/03/23 - 18:07

انتهای پیام /
کدخبرنگار: 16945
علیرضا شجاعی