پایگاه مقاومت بسیج شهید هاشم گرجی
 
دوشنبه 29 آبان 1396 -

رای به سایت :
317
محبوب

شهید اصغر تاجیک

تاریخ شهادت:  1365-04-14
محل شهادت:  مهران