پایگاه مقاومت بسیج شهید هاشم گرجی
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
457
محبوب

شهید اصغر تاجیک

تاریخ شهادت:  1365-04-14
محل شهادت:  مهران