پایگاه مقاومت بسیج شهید هاشم گرجی
 
یکشنبه 27 اسفند 1396 -

رای به سایت :
483
محبوب

شهید اصغر تاجیک

تاریخ شهادت:  1365-04-14
محل شهادت:  مهران