پایگاه مقاومت بسیج شهید هاشم گرجی
 
یکشنبه 31 تير 1397 -

رای به سایت :
519
محبوب

شهید اصغر تاجیک

تاریخ شهادت:  1365-04-14
محل شهادت:  مهران