پایگاه مقاومت بسیج شهید هاشم گرجی
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
550
محبوب

شهید اصغر تاجیک

تاریخ شهادت:  1365-04-14
محل شهادت:  مهران