پایگاه مقاومت بسیج شهید هاشم گرجی
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
550
محبوب

شهید حسن همت آبادی

تاریخ شهادت:  1362-08-13
محل شهادت:  پنجوین کردستان