پایگاه مقاومت بسیج شهید هاشم گرجی
 
یکشنبه 27 اسفند 1396 -

رای به سایت :
483
محبوب

شهید حسن همت آبادی

تاریخ شهادت:  1362-08-13
محل شهادت:  پنجوین کردستان