نسخه چاپی - تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان
تاریخ : چهارشنبه 24 آبان 22:22
کد خبر : 595099
سرویس خبری : عکس خبری
 

تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ